Play, Collect, Construct, Fold and Display

Een zomertentoonstelling gecureerd door Sarah Carlier en Marleen Sleeuwits

12 jul 2012
15 jul 2012

Een zomertentoonstelling gecureerd door Sarah Carlier en Marleen Sleeuwits met Ruth van Beek, Femke Dekkers, Adam Jeppesen, Rachel de Joode, Pim Leenen, Stephan Keppel en Anouk Kruithof.

Vergroot

Ruth van Beek / Zebra, 2007 - Ruth van Beek

De zomertentoonstelling van LhGWR is gecureerd door kunstenaars Sarah Carlier en Marleen Sleeuwits. Zij selecteerden voor Play, Collect, Construct, Fold and Display zeven kunstenaars, die hen inspireren en zijn opgevallen door hun onderzoekende blik en speelse benadering van het medium fotografie.

Fotografie is voor de deelnemende kunstenaars een belangrijk onderdeel van hun artistiek proces. Dat proces verloopt bij iedere kunstenaar anders: Waar de getoonde foto's of video's bij de één de documentatie vormen van een ruimtelijke installatie of sculptuur, zijn ze bij de ander juist het startpunt van een verdere bewerking, serie of installatie. Dit verschil in uitwerking zorgt er voor dat er een breed scala aan presentatievormen te zien is in de tentoonstelling.

Naast de onderlinge verschillen qua uitwerking en presentatie, is er ook sprake van een opmerkelijke consistente lijn. Die is te vinden in het speelse en onderzoekende karakter. Via een vraag, een moment, een reis, of bestaand beeldmateriaal komen ze tot gelaagd werk, waarin onze tijdsgeest wordt weerspiegeld en kiemen van grote thematieken wordt bevraagd. Op een welhaast wetenschappelijk manier onderzoeken zij hun uitgangspunten, maar hebben ook altijd een luchtige ondertoon.