Organisatie:

EUNIC Netherlands

EUNIC verenigt de nationale cultuurinstituten

EUNIC is het internationale netwerk van de nationale cultuurinstituten. Deze cultuurinstituten zijn autonoom en werken voor zover mogelijk onafhankelijk van ‘hun’ nationale overheid. Op dit moment zijn alle 27 EU-landen lid van EUNIC.

EUNIC Netherlands
In een land of stad, waar zich een aantal nationale instituten bevinden kan een afdeling van EUNIC worden opgericht. EUNIC Netherlands vertegenwoordigt de nationale cultuurinstituten in Nederland en versterkt de reikwijdte van deze organisaties, onder andere door het aanjagen van gezamenlijke projecten en het onderhouden van een internationaal netwerk. Inmiddels telt EUNIC Netherlands de volgende leden: British Council, het Goethe Institut, het Vlaams Cultuurhuis, De Brakke Grond, Istituto di cultura Italiano, Istituto Cervantes, Maison Descartes, Österreichisches Kulturinstitut, Finnish Cultural Institut, Danish Cultural Institut, Litouws Cultureel Centrum, Czech Cultural Institut, Rumanian Cultural Institut, Hongaarse Ambassade en de Stichting Hongaarse Salon/Magyar Szalon, SICA Stichting Internationale Culturele Activiteiten, en geassocieerden leden: Spui 25, Hongaarse Ambassade.

Organisatie
EUNIC Brussel fungeert als het hoofdkantoor van EUNIC. In Brussel worden de beide structuren van waarbinnen EUNIC opereert vertegenwoordigt en aangestuurd. De EUNIC Heads bestaan uit een de samenwerkende directies van de hoofdkantoren van de nationale cultuurinstituten. Op lokaal niveau wordt samengewerkt door de plaatselijke vestigingen van deze cultuurinstituten. Dit zijn de EUNIC Clusters die in en buiten Europa samenwerken met lokale partners aan gezamenlijke projecten.

EUNIC per land
EUNIC stelt zich ten doel op lokaal gebied duurzame verbintenissen en netwerken te stichten, ter ondersteuning en verbetering van de culturele diversiteit. De partners werken bovenregionaal samen ter bevordering van wederzijds begrip tussen de gemeenschappen van Europa. Daarmee verstevigen ze de internationale dialoog en de samenwerking met landen buiten de EU.

Contact informatie

  • EUNIC Netherlands
  • Cultuurpark Westergasfabriek
  • 1014 BE
  • Amsterdam
  • NL