Stad van de Toekomst

Educatief museum Museon

20 jun 2013
27 okt 2013

In deze tentoonstelling wordt onderzocht hoe stadsbewoners oplossingen kunnen bedenken voor actuele, wereldwijde problemen in steden. Hierbij kan gedacht worden aan klimaatverandering, het tekort aan grondstoffen en urbanisering. Mediamatics aquaponics-installaties worden tentoongesteld als voorbeeld voor hoe we in de stad van de toekomst voedsel kunnen verbouwen. Opening op 20 juni om 15:00. Klik hier voor meer informatie.

Vergroot

Logo tentoonstelling Stad van de Toekomst in het Museon - Museon in Den Haag

Het begin van de tentoonstelling is gevormd door zes workshops waarin concrete toekomstvisies over thema's van mobiliteit tot rechtspraak zijn besproken. Andere belangrijke onderwerpen zijn duurzaamheid, het belang van communities, stadsplanning, gamification en natuurlijke hulpbronnen. Op deze manier worden uitvindingen en trends samengebracht die het leven in de stad zullen veranderen. Tevens onderdeel van de tentoonstelling: een ontwerpstudie waar bezoekers hun eigen ideeën over de toekomst van de stad kunnen uitwerken. Iedereen kan de komende maanden dus meedenken over en bijdragen aan veranderingen in het stadsleven.