Heleen Postma

Amsterdam Transition Town# 6

Kinderopvang

Pakhuis de Zwijger besteedt aanstaande woensdag aandacht aan ouderparticipatie kinderopvang. Mediamatic is ook uitgenodigd om over het BSO-project te vertellen.

Vergroot

pakhuis de zwijger -

Te gast zijn onder andere:

•Ouderparticipatiecrèche Joop Gilliamse (Gysella Oosterhuis en Derk Thijs)

•Stichting OOK (Mark Sanders)

De moderatie wordt deze avond verzorgd door Bart Krull.

Woensdag 12 juni, 20.00 - 22.00, PDZ* studio