OPEN CITY

Van wie is de openbare ruimte?!

7 jul 2013
29 sep 2013

In de zomertentoonstelling Open City staat de openbare ruimte centraal: de plaats waar mensen samen komen en waar democratie gestalte krijgt.

Vergroot

OPEN CITY -

In de zomertentoonstelling Open City staat de openbare ruimte centraal: de plaats waar mensen samen komen en waar democratie gestalte krijgt. Door toenemende commercialisering en privatisering is de openbare ruimte lang niet meer vanzelfsprekend van ons allemaal. Open City wil een bijdrage leveren aan het actuele debat over het publieke domein en de toekomst van 'onze' openbare ruimte.

Onderscheid vervaagt
Kunstenaars worden in deze tentoonstelling uitgenodigd om met hun werken te reflecteren op de verschijningsvormen en mogelijkheden van die ruimte. Met openbare ruimte bedoelen we doorgaans de pleinen, straten en parken van de stad vanuit een traditioneel onderscheid tussen stad en omland. Inmiddels hebben we te maken met een situatie waarin het onderscheid tussen landelijk en stedelijk gebied steeds verder vervaagt.

Hybride gebied
De Gemeente Haarlemmermeer is zo'n typisch hybride gebied dat bestaat uit 26 dorpskernen waarin de verstedelijking van de publieke ruimte actueel is. Nu de maatschappelijke dynamiek zich steeds meer naar de buitenkant van de stad verschuift wordt het tijd de schijnwerpers te richten op dit bredere stedelijke veld.

Open stad
In de tentoonstelling worden vanuit de diverse artistieke praktijken projecten getoond. Deze laten benaderingen en strategieën zien die worden ingezet in het streven naar een ‘open stad’. Niet als een abstract concept, maar als een verlangen naar publieke ruimten die onverwachte ervaringen en collectief handelen mogelijk maken.
De tentoonstelling vormt de opmaat van een artistiek onderzoek naar de openbare ruimte in de Haarlemmermeer. Het onderzoek zal in de loop van de tentoonstelling vorm krijgen door middel van publieke interventies, presentaties en dialogen.
Kunstenaars: Martijn Engelbregt, Bik van der Pol, Sil Krol, Justin Bennett, Inti Hernandez, Elke Uitentuis & Wouter Osterholt
Film: Lee Ellickson
Gastcurator: Alice Smits