Interactieve Vertellers

Mediamatic Lounge @ BABY #1

6 feb 2000

De eerste salon van 2000 bestond uit een dans van Saskia Kersenboom en een presentatie van Frank Alsema.

Vergroot

performance door Saskia Kersenboom - Mediamatic Lounge@BABY Jans Possel

We begonnen deze middag met de performance van Saskia Kersenboom. Zij geeft linguïstische antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en is daarnaast danseres in de Zuid-Indiase tempeltraditie. Haar dans 'Textus' van deze middag was een verbeelding van een tekst volgens eeuwenoude vertelprincipes uit Zuid-India. Centraal hierin stond een gedicht/lied gecomponeerd in het Tamil dat werd omlijst door twee abstracte dansstukken waarin vooral het lijnenspel en ritme belangrijk was. Alle composities waren afkomstig uit het klassieke repertoire van de Zuid-Indiase danstraditie die nu Bharata Natyam wordt genoemd.

Vergroot

Frank Alsema tijdens Mediamatic Lounge@BABY - 6 februari 2000 Jans Possel

De presentatie van Frank Alsema ging in op het concept achter het interactieve kinderprogramma Typotoons dat onlangs op televisie en op het net de spelen en te zien was.

Hoewel de twee presentaties op het eerste gezicht veel van elkaar verschillen, is er wel degelijk een overeenkomstig thema. Er was bewust voor gekozen om deze twee uiteenlopende onderwerpen samen te presenteren omdat ze beide onder de noemer 'Interactieve narrativiteit' vallen.

De tekst, in de traditie van de Tamil, die bij Saskia Kersenboom centraal staat, bestaat uit woord/beeld en handeling. De volledige weergave van de tekst is een gebeurtenis, en geen statisch tekstdocument zoals in onze cultuur gebruikelijk is. Kersenboom is dan ook van mening dat de interactieve multimedia de eerste westerse communicatievorm is die de rijkdom van zo'n Tamil tekst kan benaderen.

Vergroot

performance door Saskia Kersenboom - Mediamatic Lounge@BABY, 6 februari 2000 Jans Possel

Typotoons is een voorbeeld van een andere interactieve multimedia communicatievorm. Het is een interactief schrijfspel op het net waarbij kinderen samen met kinderboekenschrijvers een scenario voor een animatie maken.