De Tostifabriek op de dorsvloer

Van aren tot graan

23 aug 2013

Nadat er is geoogst zullen de korrels uit de aren worden verwijderd en blijven de graankorrels met hun omhulsel, het kaf, over. De korrels worden daarna in een wan gegooid waarop de wind het stof afscheidt. Vervolgens wordt het graan op een dorsvloer uit de halmen geslagen met een vlegel. Tot vrijdag heeft het graan liggen rusten op de yogavloer in onze tentoonstellingsruimte.

Vergroot

De Tostifabriek oogst het graan. - Na de varkens is nu het graan aan de beurt. Van dit graan wordt straks brood gemaakt voor de tosti's. Marcela Szwarc