Mediamatic @ BABY #7

Vissen en lifesavers

11 apr 1999

Met Brian Knep over een project in Boston met virtuele vissen, Femke Wolten toont een aantal interactieve ervaringen uit het Lifesavers project en een korte introductie over de workshops Gedrag Ontwerpen.

Vergroot

Uitnodiging MediamaticSalon 11 april 1999 -

The Virtual Fishtank is een permanente installatie in het Wetenschapsmuseum in Boston. Vijf verschillende soorten vissen zwemmen tussen 12 aparte schermen. Bezoekers kunnen de regels waaraan elke soort zich houdt aanpassen en zo de effecten op de patronen van schoolvorming waarnemen. Bezoekers kunnen ook zelf soorten ontwerpen die naar gelang hun eigenschappen verschillende uiterlijke kenmerken kunnen hebben.

Vergroot

The Virtual Fishtank - artwork by Brian Knep, 1998 photo from Brian Knep's website

Femke Woltings Lifesavers project is een interactieve ervaring in opdracht van de VPRO. Lifesavers zijn een nieuwe vorm van media die niet in de krant, op tv of op de radio te vinden zijn. Ze zijn speelse uitdrukkingen van een idee, voor mediamakers die zich niet laten limiteren tot een medium.

Vergroot

Lifesavers 15 - game by Pieter Luining see website