Recalling RFID in De Balie

Twee daags programma over RFID en de dingen die gaan komen

19 okt 2007
20 okt 2007
  • 10:00 -22:00
  • De Balie
  • Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam

Het wordt gebruikt in reisdocumenten, personeelspassen, huisdieren, kledingzaken, bibliotheken, zwembaden, pretparken en gevangenissen... en toch weten maar weinig Nederlanders wat RFID is. RFID (radio frequency identification) is een manier om objecten, mensen of dieren te kunnen identificeren. Overheden en bedrijfsleven zien RFID als de sleutel tot economische innovatie, terwijl het voor de futurist de volgende fase van digitale connectiviteit markeert. En er is het nodige te zeggen over RFID en privacy.

Vergroot

rfid-caroussel2.jpg -

De verwachting is dat de aanwezigheid van RFID de komende jaren enorm zal toenemen, wat gepaard gaat met een geleidelijke verandering van onze beleving van publieke ruimte en privédomein.

Naast grote beloftes brengt RFID gevolgen met zich mee die verder gaan dan veiligheid en individuele privacy. Als het al niet duidelijk was, dan toont RFID ons alsnog dat er in digitale netwerken geen 'vergeten' bestaat, geen 'geheugenverlies'. Dat scenario geeft ruimte aan zowel optimisme als angst. RFID vormt een soort microkosmos waarin een collectieve, ambivalente verhouding tot technologie wordt tentoongespreid. Recalling RFID vestigt de aandacht twee dagen lang op deze 'onzichtbare' technologie met een publiek seminar, workshops en een smart opera. Het programma brengt uiteenlopende concepties van RFID technologie en toepassing samen en probeert monologen als dialoog te herorganiseren.

vr 19 okt | 10.00-17.30

SEMINAR: RECALLING RFID

Sprekers uit binnen- en buitenland bieden uiteenlopende visies op RFID en toekomstscenario's van digitale connectiviteit. Willem Velthoven, directeur van Mediamatic, is een van de sprekers. Voertaal: Engels.

za 20 okt | 11.00-17.00

RFID WORKSHOPS

Designer Timo Arnall start met een introductie over het culturele en sociale gebruik van RFID. Vervolgens kiezen de deelnemers uit een van de twee parallelle workshops.

Concepts For Social RFID

Hosted by Mediamatic. Met Klaas Kuitenbrouwer werkt je aan een concreet sociaal RFID project.

Mapping Future Histories of RFID

by the Digital Methods Initiative, will capture RFID debates on the Web, making useful histories of the present.

za 20 okt | 19.00, 20.30, 22.00
NABAZ'MOB: OPERA FOR 100 SMART RABBITS
Op zaterdagavond drie exclusieve uitvoeringen van een multimediale opera in drie bedrijven.

Verdere informatie: www.debalie.nl/recallingrfid