Anne Dijkstra

Vergroot

Anne Dijkstra - Picture found on her website.

“Volgens mij kan kunst ruimte bieden aan anderen en hiervoor wil ik de mogelijkheden creëren op basis van de gedachte dat de kunst haar eigen grenzen moet overschrijden.”

Het kunstenaarschap zoals Anne Dijkstra het toepast is instaat te inspireren, enthousiasmeren en verbindingen te leggen tussen verschillende contacten en opdrachten. Ze verenigt wensen en belangen op onafhankelijke wijze in een totaalconcept. Door onderzoek brengt ze de wensen en belangen van de partijen in beeld waardoor ze deelneemt aan de brede discussie over kunst. Haar kracht zit in het durven loslaten van vaste patronen. Anne Dijkstra onderzoekt ze, brengt hun betekenis in kaart en doorbreekt ze vervolgens: op zoek naar nieuwe, vruchtbare ideeën. Buiten de kaders kijken is wat meerwaarde creëert.

Innovatie en strategisch denken
Anne Dijkstra haar jeugd stond in het teken van het rondreizen van de wereld. Haar grenzeloze manier van denken heeft ze voor een groot deel te danken aan de grote periode in haar leven die ze doorbracht in Namibië. Nergens anders dan in Afrika is er nu zó veel sprake van toegepaste innovatie en de noodzaak tot strategisch handelen.

Daarnaast versterkte de Afrikaanse problematiek haar interesse voor politiek en wijdde ze een deel van haar studie aan Politicologie en International Aid & Development. Hier heeft ze letterlijk grensoverschrijdend leren denken.

Beeldende kunst
Anne Dijkstra heeft zich, tijdens haar behaalde Bachelor of Applied Arts, gespecialiseerd in het onderzoeken van alle facetten van beeldende kunst: zowel materiaal technisch als de relatie tussen vorm en inhoud. Als onderdeel daarvan studeerde ze een klein jaar in Milaan aan de; Nuova Accademia Di Belle Arti, waar ze zichzelf onderdompelde in de rijke Italiaanse kunstgeschiedenis. Hier leerde ze in het bijzonder meer over traditionele technieken en haar rol als curator. Bij terugkomst in Nederland volgde ze bij het kenniscentrum Sustainable Solutions een aanvullend honoursprogramma, met als vakken onder meer watermanagement, coöperatieve gebiedsontwikkeling en adoptief en duurzaam bouwen.

Van dichtbij
Eén van de projecten waar Anne Dijkstra haar expertise als hybride kunstenaar bij uitstek van pas kwam is een samenwerking met de Rabobank. Ze kreeg de opdracht om zowel klanten als medewerkers bekender te maken met nieuwe doelstellingen en de coöperatieve achtergrond van de bank. Tijdens een half jaar durend onderzoek bracht ze alle verschillende belangen in kaart en bestudeerde ze trends en ontwikkelingen. Dit deed ze van dichtbij, door een onderdeel te worden van het bedrijf, maar ook beschouwend als een kunstenaar vanaf de zijlijn Uiteindelijk nam dit de vorm aan van een bordspel gekoppeld aan een online platform. Spelers creëren onderling vertrouwen, ervaren hoe het is om in een coöperatie samen te werken en te investeren in duurzame energie. Deze gemeenschappelijke ervaring zorgde voor verbinding.

Contact informatie

  • Anne Dijkstra