Anymeta Middag

Middag voor klanten van Mediamatic Lab

7 apr 2009

Een seminar voor alle klanten van Mediamatic Lab met een anyMeta website. Een middag om kennis en ervaring uit te wisselen met elkaar en met ons. Hoe haalt u nog meer uit uw website? Hoe maakt u contact met uw gebruikers? Met presentaties over nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden, en interactieve sessies om aan te geven welke diensten en nieuwe opties u van Mediamatic Lab verwacht.

Uiteraard was de middag ook bedoeld om de makers en andere gebruikers van anyMeta te ontmoeten.

Vergroot

Borrel na afloop van de Anymeta middag. - Een middag voor klanten van Mediamatic Lab. Tanja Baudoin

Programma

vanaf 13.30 Inloop
14.00 - 14.15 Wat is anyMeta? door Willem Velthoven
14.15 - 14.45 Presentatie door Macha Roesink, over het sociale netwerk van Museum De Paviljoens
14.45 - 15.00 Hoe stimuleer je het netwerk? over sociale netwerken en community managers, door Ino Paap met voorbeelden uit de zaal

15.00 - 15.45 Break en Hoe pak jij het aan?, ontmoetingen tussen deelnemers

15.45 - 16.00 Open-ci, over het uitwisselen van informatie en profielen tussen websites. Door Ino Paap met voorbeelden uit de zaal, o.a. www.CCAA.nl
16.00 - 16.15 ikTag en de prijswinnende interactieve installaties, door Willem Velthoven

16.15 - 16.45 Interactieve discussie over wensen en verwachtingen over anyMeta, helpdesk en andere diensten, door Willem Velthoven
17.00 Borrel, met interactieve installaties en de servicebalie open.

Servicebalie voor alle vragen

Tijdens het seminar was er een servicebalie ingericht. Alle aanwezigen konden daar vragen stellen, uitleg krijgen, korte demo's volgen en andere tips krijgen over het gebruik van een anyMeta website.