Dasein als design

Moet design de wereld redden?

Op 1 april 2009 zal Dr. Henk Oosterling in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam de vijfde Premselalezing verzorgen, getiteld Dasein als design .

Oosterling onderzoekt de cruciale, veranderende rol die design speelt in ons dagelijks leven. Oosterling constateert dat dat Dasein – het ‘er-zijn’ – en design steeds meer met elkaar verweven raken. Sterker nog: het zou meer en meer onze levens gaan bepalen. Design heeft ons de mogelijkheid gegeven ons van anderen te onderscheiden, maar het heeft ons ook verleid tot hyperconsumptie. In zijn lezing oppert Oosterling een nieuwe mogelijkheid: het relationeel ontwerpen. Inschrijven kan vanaf nu via Ticketservice (zie link rechterkolom).

Henk Oosterling (1952) heeft Japans en Wijsbegeerte gestudeerd, en doceert sinds 1985 aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij onder andere directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst en voorzitter van de Dutch Aesthetics Federation.

Oosterling is initiatiefnemer van diverse culturele en sociale projecten. Een van deze projecten is het programma Rotterdam Vakmanstad, dat als integrale visie voor de stadsontwikkeling van Pact op Zuid is overgenomen. Voor zijn verdiensten voor de stad Rotterdam ontving hij de Laurenspenning 2008.

Over de Premsela lezing

Premsela nodigt regelmatig een gastspreker uit om zijn of haar visie te geven op actuele ontwikkelingen van design. Daarmee willen we een impuls geven aan de discussie over design. In het verleden waren Ann Meskens, Werner Sewing en Michael Rock te gast. In 2007 was dit de Poolse kunsthistoricus Józef Mrozek. Hij onderzocht welke fundamenten er nodig zijn om te kunnen spreken van een Europese designtraditie.