(On)gezonde angst: De preventieparadox

7 jun 2015

De preventieparadox' is de tweede aflevering in een drieluik over de rol van angst en risicomijding in de zorg.

Vergroot

(On)gezonde angst -

Preventieve screenings zijn ‘booming business’. De groeiende populariteit van total-bodyscans, health checks, diagnostische tests en grootschalige bevolkingsonderzoeken lijkt voort te komen uit ons verlangen om het leven risico-vrij te maken. Al dat meten en monitoren is erop gericht om mogelijke, toekomstige ziektes vroegtijdig vast te stellen en te voorkomen.
Met wetenschappers, artsen, analisten en ervaringsdeskundigen, waaronder Pim van Gool (voorzitter Gezondheisraad) en Luc Bonneux (epidemioloog en columnist Medisch Contact) onderzoeken we de voor- en nadelen van preventief screenen. Weegt het voordeel van ‘vroeg weten’ wel op tegen het nadeel van over-diagnose en overbehandeling? En welke effecten hebben deze tests op ons idee van ‘ziekte’? Met de toenemende vraag naar screenings nemen ook de kosten toe. Maar gaat het hier alleen om een kosten-vraagstuk of ook om een cultureel vraagstuk?