Jan Rothuizen
Alle rechten voorbehouden
5130 x 3486 Download

'Zachte atlas van Amsterdam Noord' door Jan Rothuizen

Jan Rothuizen had a walk over the Jac. P. Thijsenplein (a square in Noord). Afterwards he documented his experiences in a written map/drawn report. Jan Rothuizen wandelde over het Jac. P. Thijsenplein en documenteerde naderhand zijn ervaringen in een geschreven kaart of een getekende reportage.
Waar is dit gemaakt?