Ringo Mollinger

Inzendingen voor de posterwedstrijd 'helvetica 50 jaar'