Lees | Denk | Discussieer

W139 Readings

Een reis door Cyberspace

8 apr 2008
22 jul 2008
  • W139
  • Warmoesstraat 139, Amsterdam

Vanaf april organiseert W139 zes leesgroepen rondom verschillende culturele en actuele thema's. In de groepen worden verschillende teksten behandeld die de basis vormen voor discussie. Elke groep zal ongeveer 3 maanden duren, en zal eens per twee weken samen komen in de ruimte van W139 in het centrum van Amsterdam.

“The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.” Dit is de openingszin van de in 1984 gepubliceerde roman Neuromancer van de Amerikaanse auteur William Gibson. Gibson geldt als een van de grondleggers van de stroming in de science fiction die wordt aangeduid als cyberpunk. Cyberpunkromans en -verhalen spelen zich doorgaans af in een niet zo ver in de toekomst gelegen wereld, die geheel in het teken staat van electronische technologie. Neuromancer kreeg al gauw een cultstatus en heeft veel invloed gehad op latere schrijvers en kunstenaars die dromen van een wereld waarin mens en machine hand in hand gaan, en waarin het nieuwe en het oude, het rationele en irrationele, geest en lichaam opnieuw door technologie gedefinieerd worden. In zes bijeenkosten wordt aan de hand van verschillende thema’s als technologie en mythologie; het lichaam; cyberspace; gender en seksualiteit de betekenis van cyberpunk voor de hedendaagse cultuur besproken.

Literatuur:

Gibson, William. Neuromancer. New York: Ace, 1984. (herdruk 2003 te bestellen via bol.com) ISBN: 9780441569595, Link.

Mul, Jos de. Cyberspace Odyssee. Uitgeverij Klement, 2002. ISBN: 9789077070123, Link.

Verder wordt in overleg met de deelnemers een aanvullend filmprogramma samengesteld.