w139/reading

Natuurwetenschappen en Esthetiek - Jan Groenewold

8 okt 2008

Vanaf oktober organiseert W139 zes leesgroepen rondom verschillende culturele en actuele thema's. In de groepen worden verschillende teksten behandeld die de basis vormen voor discussie.

Elke groep zal ongeveer 3 maanden duren (de groepen eindigen ergens in december), en zal om de week samen komen in de ruimte van W139 in het centrum van Amsterdam.

Om je op te geven en voor meer informatie: w139 website

Vergroot

flyer_1.jpg -

Aan de hand van een aantal teksten worden verschillende invalshoeken van de combinatie natuurwetenschap en esthetiek belicht. Aan de orde komen onderwerpen als: In hoeverre is ethetiek een drijfveer voor het bedrijven van natuurwetenschap ? Heeft natuurwetenschap op haar beurt invloed op onze schoonheidsbeleving, en hoe pakt deze uit: Positief of negatief ? Wat is de rol van symmetrie ? Een greep uit de teksten (vaak hoofdstukken uit boeken): Symmetry, Herman Weyl; On Growth and Form, D'Arcy Thompson; Godel, Escher, Bach, D. Hofstadter; The Trouble with Physics, Smolin; Soft Interfaces, P.G. de Gennes. De teksten zullen worden uitgedeeld in de vorm van een reader.

Jan Groenewold heeft theoretische natuurkunde gestudeerd aan de UvA. Momenteel is hij in deeltijd werkzaam aan de Universiteit van Utrecht als universitair docent fysische chemie. Tevens adviseert hij de chemische, halhet bedrijfsleven op dit gebied.

Jan heeft grote interesse in het raakvlak techiek, kunst en natuurwetenschap. Dit uit zich bovenal in zijn werkzaamheden samen met culinair vakman Eke Marien. Onder de noemer Cook&Chemist werken ze aan moleculaire gastronomie; een benadering van de gastronomie waar natuurwetenschap een belangrijke rol in speelt.

Start datum: woensdag 8 oktober 20:00 (en daarna om de week om 20:00)