De stad is meer dan wij

Forum Amsterdam

29 nov 2009

Is het mogelijk, en zo ja hoe, meer mensen te stimuleren hun rol in de maatschappij te nemen en zich te bekommeren om elkaar en hun directe leefomgeving?

Vergroot

Felix Meritis - Bron: amsterdamimage.com

Hoe zorgen we voor culturele en sociale verbanden in de stad? Is een leefbare samenleving gebaseerd op pluriformiteit en diversiteit mogelijk? Is een publiek domein waar een werkelijke uitwisseling van visies op diverse terreinen in de civil society - sociaal, cultureel, technologisch, economisch en politiek - kan plaatsvinden en dat leidt tot aanscherping van onze visie en invulling van ons handelingsperspectief realiseerbaar? Welke rol spelen bijvoorbeeld religie, identiteit, educatie, de stad en democratie dan in ons bestaan? Wie gaan het publieke debat aan op basis van visie en ideologie? Wat zijn de kansen en uitdagingen? Wat zijn de intrinsieke drivers met het oog op het vormgeven van de toekomst?

Tijdens Forum Amsterdam: De stad is meer dan wij komen deze en andere vragen aan de orde in lezingen en discussies. Denkers en doeners worden uitgedaagd theorieën te vertalen naar de praktijk tijdens vier parallelle workshops met verschillende thema's. Leidraad daarbij is de presentatie van de bundel I Have a Dream... aan het begin van de middag. Deze bundel is een verzameling van toekomstvisies op de veranderende samenleving van o.a. Saskia Sassen, Richard Sennett, Halleh Ghorashi, Tariq Ramadan, Nilüfer Göle, Paul Scheffer, Jeroo Billimoria en Sadik Harchaoui.

Programma

14.30 - 14.35 uur
Welkom gastheer Jeroen Busscher & Linda Bouws (directeur Felix Meritis)
Introductie bundel I Have a Dream...

14.35 - 15.00 uur
Key note speech door Paul Scheffer (bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek, Universiteit van Amsterdam)

15.00 - 15.30 uur
Vertoning fragment documentaire Groep Acht (VPRO Tegenlicht) over Openbare Basisschool Oscar Carré in de Amsterdamse buurt de Pijp, gevolgd door een interview met regisseur Bregtje van der Haak en Astrid Hooyberg (directeur Openbare Basisschool Oscar Carré)

15.30 - 15.45 uur Pauze

15.45 - 16.00 uur
Plenaire sessie onder leiding van Sandra S. Lutchman (directeur Common Purpose Nederland) en Gelske Martens (programma manager Common Purpose Nederland) en introductie op de workshops.

16.00 - 17.00 uur
Parallelle workshops: 1) De rol van de stad; 2) Educatie als oefenplaats voor wereldburgerschap; 3) De rol van stedelijke vernieuwing; 4) De rol van de rechtsstaat als bindmiddel van de samenleving

17.00 - 17.30 uur Conclusie en aanbevelingen

17.30 - 19.30 uur Borrel en hapjes