Planten kweken met vissenpis

Leerlijn Kunst en Natuur

17 mei 2016

Tijdens deze kids-workshop gaan we als kunstenaar kijken naar beestjes en bouwen we
Het educatief programma: Planten kweken met vissenpis, is onderdeel van
de doorgaande leerlijn Kunst en Natuur voor beeldend onderwijs. Tijdens
het educatief programma zullen de leerlingen leren wat een aquaponicssysteem is, waar het vandaan komt en waar het voor bedoelt is. Het aquaponicssysteem is een duurzaam ecosysteem om voedsel te produceren, waarbij planten en vissen samen worden gekweekt.
Aquaponics maakt gebruik van micro-organismen om de poep van vissen
om te zetten in voedingstoffen voor de planten. De planten filteren op hun beurt het water voor de vissen. Het is een natuurlijke, milieuvriendelijke
en ook een duurzame manier om je eigen voedsel te produceren. De leerlingen zullen in de digibordles de voordelen van een aquaponicssysteem leren.
Tijdens de workshop bij Mediamatic gaan de leerlingen onder begeleiding
een kleine versie van een aquaponicssysteem bouwen. Dit systeem heet
een miniponics. Een miniponics-installatie kan je zelf aan de hand van pet- flessen, touw, buizen, wat bamboe en een motortje bouwen. Het is een
manier om het huishouden en of schoolklas te voorzien van duurzaam en ecologisch eten, zonder dat er teveel ruimte ingenomen wordt. De dingen
die de leerlingen leren aan de hand van de digibordles en workshop, zullen
zij uiteindelijk in een verwerkingsoprdacht samenbrengen. In de verwerkingsopdracht zullen zij door samen te werken een filmpje maken
voor de aquaponicssysteem die zij hebben gebouwd. De aquaponicssysteem zullen zij als een kunstwerk tentoonstellen, met een filmpje dat uitleg geeft over het kunstwerk.
Met dit educatief programma krijgen de leerlingen informatie over wat aquaponics is, waar het vandaan komt en wat we ermee kunnen doen. Daarnaast ligt er ook een focus op het kunstenaarschap, zo leren de leerlingen dat de aquaponics naast een installatie voor voedselvoorziening, ook een kunstwerk is.


Het educatief programma: Planten kweken met vissenpis is onderdeel van
de doorgaande leerlijn Kunst en Natuur, een samenwerkingsverband
tussen Mediamatic en de baisschool Dr. E. Boekman. Deze leerlijn wordt ontwikkeld in het kader van leerlijnenLabs van Mocca, het expertisecentrum voor cultuureducatie in Amsterdam. Het doel hiervan is om cultuureducatie op school een impuls te geven en daarbij doorgaande leerlijnen verder te ontwikkelen.
In leerlijnenLabs werken scholen, culturele instellingen en kunstenaars samen om cultuuronderwijs te bevorderen en een vast onderdeel te maken van het curriculum van scholen. Het raamleerplan beeldend onderwijs wordt als basis gebruikt voor het verder ontwikkelen van het educatief programma: Planten kweken met vissenpis. Het plan is echter geen lesmethode, maar eerder een hulpmiddel voor zowel de Amsterdamse basisscholen en culturele partners, om hun ideeën op gestructureerde wijze om te zetten in een doorgaande leerlijn voor beeldend onderwijs.
Bij de formulering van de leerlijn wordt vanuit een vakoverstijgend en multidisciplinaire invalshoek gedacht, waarbij niet het uiteindelijk product, maar het proces en het doel meer van belang zijn. De leerlijn Kunst en Natuur is in het voorjaar van 2016 ontwikkeld in samenwerking met Mediamatic, de Dr. E. Boekmanschool en Mocca in het kader van beeldend onderwijs.

De leerlijn Kunst en Natuur bevat meerdere educatieve programma’s voor groep 6 tot en met 8. Het gaat respectievelijk om de volgende programma’s: Geheime waterwereld ontdekken en tekenen, Limonade fermenteren met kefir en Planten kweken met vissenpis. Het overkoepelend thema van de leerlijn zijn micro-organismen. In groep 6 leren de leerlingen met het educatief programma Limonade fermenteren met kefir over een vorm van micro-organismen, waarom het gezond voor je is en hoe wij mensen daar gebruik van kunnen maken. In groep 7 gaan de leerlingen een stapje verder en zullen zij inzoomen op micro- organismen en deze naderhand analyseren. In groep 8 gaan de leerlingen micro-organismen inzetten om een kringloopsysteem mogelijk te maken, namelijk dat van een aquaponicssyteem.