Vincent de Keijzer

Programmacoördinator gM 2.0 at Gemeentemuseum Den Haag

Vergroot

image001.jpg - Vincent de Keijzer

gM 2.0 is een bundeling van projecten waarin het Gemeentemuseum zich oriënteert op het inzetten van informatietechnologie en sociale media in de verschillende werkprocessen. In de projecten wordt onderzocht welke nieuwe middelen het museum kan inzetten om de basistaken te kunnen uitvoeren. Zo zoekt het museum naar mogelijkheden om informatie te verspreiden over het merendeel van de collectie dat nooit of zelden op zaal te zien is; publieksgroepen te bereiken die (nog) niet naar het museum kunnen en/of willen komen; gebruik te maken van kennis, enthousiasme en tijd van het publiek door hen actiever bij het museum te betrekken.