project

Pitch Junior, het werkboek

Ontwikkeling van een werkboek door Hogeschool Kunsten Utrecht (HKU)

Wat is er gedaan?
Op basis van ervaringen met het ‘klaarstomen’ van jongeren voor diverse opleidingen is een methode ontwikkeld voor het opzetten van een theatercursus voor jongeren met een dubbele culturele bagage. Deze methode werd vervolgens omgezet in een werkboek. De ontwikkeling van het werkboek kende twee fases. Fase 1: er werd een training gegeven voor externe organisaties die beoogden zelfstandig een Pitch Junior Orientatiecursus op te zetten, het werkboek werd in readervorm gebruikt ter ondersteuning. Fase 2: de inzichten van de training werden verwerkt in het werkboek, de reader werd herschreven en vormgegeven, betrokkenen lazen op verschillende momenten mee ter bevordering van kwaliteit en bruikbaarheid van het werkboek.
Na afronding van deze twee fases werd het uiteindelijke werkboek geschreven.

Wat was de aanleiding?
De HKU organiseerde al een aantal jaar het project PITCH waarin jonge theatermakers worden ‘klaargestoomd’ voor auditie voor theateropleidingen. HKU wilde graag deze werkmethode in een werkboek omschrijven om de kennis te delen met andere jeugdtheaterscholen.

Wat heeft het opgeleverd?
Een werkboek dat een methode omschrijft voor het opzetten van een theatercursus voor jongeren met een dubbele culturele bagage. Het boek is bestemd voor organisaties op het gebied van jongerenwerk, jongerentheater, kunstzinnige vorming, scholen en andere organisaties die zich bezighouden met talentontwikkeling bij allochtone jongeren. Verder is het project PITCH, dat veel breder en ruimer is dan alleen het werkboek, gegroeid door samenwerking met andere organisaties, vermenigvuldiging van cursussen en uitbreiding van het project naar meerdere disciplines.

Meer informatie
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, www.hku.nl
contactpersoon: Mw.Drs. Nelly van der Geest
nelly.vandergeest@central.hku.nl T: 030 2349561

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Het werkboek is uitgegeven door uitgever IT&FB, ISBN nummer 90 6403 663 2