Most Wanted

gaat vanaf maart 2009 van start op Curacao

Most Wanted is een tweesporig talent-ontwikkelings-traject op het gebied van podiumkunsten (theater, dans muziek) en multimedia (televisie, radio, internet) voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar en gaat vanaf 2009 op Curaçao van start. Kunst als doel en kunst als middel gaan hand in hand.
Projectleider en theatermaker Milushka Birge gaat zich vanaf december 2008 op Curacao vestigen om Most Wanted samen met Click F1 te ontwikkelen en te organiseren.

Vergroot

DSC_3193.JPG - Projectleider

Most Wanted heeft tot doel om op Curaçao een structurele bijdrage te leveren aan de verbetering van kansen voor jongeren tussen de 12 t/m 24 jaar op het gebied van opleiding en/of werk. Hiervoor worden cultureel diverse trajecten ingezet als voertuig voor duurzame talentontwikkeling die leiden naar werkgelegenheid en/of onderwijs. In drie jaar tijd wordt hiermee gebouwd aan een samenhangend en duurzaam concept voor Curacao waarbij inclusie leidend is.

Via workshops, masterclasses en het gericht toewerken naar een eindproduct worden de jongeren gestimuleerd hun talenten te onderzoeken en te ontwikkelen. Hierdoor krijgen jongeren de kans te groeien en hun ambities te verwezenlijken. Ze vergroten hun kennis om een leukere en betere wereld voor zichzelf en hun omgeving te scheppen. Door een eigen bijdrage te leveren in aansprekende cultureel-maatschappelijke activiteiten, netwerken en de maatschappelijke dialoog maken zij zich op een positieve manier zichtbaar. Sterker nog, met gebruik van deze ingrediënten scheppen zij de voorwaarden die nodig zijn om met goed gevolg aan het onderwijs deel te nemen en/of kunnen zij op termijn hun eigen boterham verdienen. Een toekomst die zij zichzelf hebben verbeeld.

Opzet van Most Wanted:
- project van drie jaar (2009-2012) Doel: Daarna selfsustainable
- cycli van 14 maanden
- elke cyclus bestaat uit 4 fases;
Fase 1: Arte den Mi Bario (kunst in mijn wijk)
Fase 2: Wanna be an Artist? (podiumkunst)
UCee Connection (multimedia)
Fase 3: Most Wanted
Fase 4: Training Peer educators

De doelstellingen van Most Wanted
- Jongeren via (voor hen) herkenbare culturele routes leiden naar opleiding/werk.
- Bloeiende jongerencultuur zichtbaar maken in buurten op Curacao.
- Jongeren uit verschillende culturen stimuleren tot het maken van vernieuwende
voorstellingen op locatie.
- Cultuureducatie brengen naar de jeugd in schoolverband.
- Cultuur als inkomstenbron voor de jongeren creëren (creatieve industrie) door een
herkenbare positie binnen lokale infrastructuur te verwerven met impresariaat als
middel.