Organisatie:

Stichting E30

Kennisecologie cultureel erfgoed

Per september 2011 is Stichting E30 een feit. We gaan ons vooral bezighouden met kennisuitwisseling, organisatie veranderingen, (business model) innovatie en ondernemerschap, media en netwerken in de cultureel erfgoed sector. Naast het Nederlandse taalgebied zullen we ons ook in Europees verband bezighouden met deze onderwerpen. Daarvoor leggen we momenteel de contacten en maken we plannen. Intussen zijn we eigenlijk al druk met een stel projecten.

Vergroot

Stichting E30 -

De geschiedenis en de toekomst van Europa zijn te volgen via de infrastructuur en hoe die, als ‘small parts loosely joined’, tot stand gekomen is. De bestaande (snel)wegen zijn vaak een voortzetting van eerder aangelegde, kleinschaliger wegen, die door de grotere noemer, in een grotere ‘context’, met elkaar verbonden raken. Of het nu om de analoge of de digitale wegen gaat, de geschiedenis laat zich lezen via die infrastructuur, dat zich gedraagt als een evoluerend geheel van netwerken. Van de Romeinse wegen tot de huidige snelwegen, mensen en meningen zijn hierdoor telkens verbonden.
Behalve stenen en asfalt en bits en bytes, bevat die infrastructuur daarom erg veel immateriële betekenis. Zo vormt de infrastructuur als geheel de verbindende factor tussen bestaande en nieuwe wegen en de waarde die erlangs vervoerd wordt of er gesitueerd is. Zo’n verbindende factor wil Stichting E30 zijn.

Stichting E30 is in september 2011 opgericht door Simone Stoltz en Theo Meereboer, die zich daarvoor al vier jaar bezighielden met netwerken als Erfgoed 2.0, Collectiewijzer en BMICE. Simone is daarnaast docent aan de Reinwardt Academie, waar Theo als gastdocent digitale cultuur en met name sociale media op de kaart heeft gezet. Vooralsnog vormen zij samen het bestuur van de stichting, met als doel daar op korte termijn meer mensen bij te betrekken.
Als non-profit organisatie zonder (structurele) subsidie houdt Stichting E30 zich bezig met transities en veranderingen binnen de erfgoedsector. Deze ontstaan als gevolg van digitalisering, democratisering van de (sociale) media maar ook bezuinigingen / economische crises die noodzaken tot nieuwe businessmodellen. Daartoe biedt E30 ondersteuning in de vorm van advies, trainingen, een kennisnetwerk voor professionals (Erfgoed 2.0), in de vorm van een pool van experts en door het initiëren en realiseren van projecten. Om niet afhankelijk te hoeven zijn van subsidie probeert Stichting E30 hiervoor haalbare verdienmodellen te ontwikkelen.

E30 staat zodoende voor Erfgoed 3.0, waarbij contextualisering en het valideren van betekenis voorop staan, maar ook voor een freelance netwerk van (30) experts op gebied van erfgoed, media, business modellen, organisatie, verandering, communicatie, e-Cultuur en aanverwanten. De Europese snelweg E30, die loopt van Cork naar Omsk is daarbij de metafoor voor onze manier van ‘think global, combine local’.

Volgens de statuten heeft de stichting E30 ten doel: “het initiëren, organiseren en faciliteren -binnen regionaal, nationaal en Europees verband- van kennisuitwisseling, innovatie, creativiteit, dialoog en (publieks-)activiteiten op het snijvlak van cultuur, erfgoed, wetenschap en samenleving.” Dat doen we dan deels door kennisdeling (kennisnetwerken) op te zetten en te beheren (zoals Erfgoed 2.0, betrokkenheid bij Collectiewijzer, BMICE, e.d.), deels door debat en dialoog te organiseren en faciliteren (erfgoeddebat), deels door training te geven en ook door projecten te initiëren en realiseren.

Contact informatie

  • Stichting E30