Sustainism

Een nieuw woord voor een nieuwe wereld

Er is altijd de grote context, de brede blik. Er is altijd het grote verhaal, dat betekenis geeft aan wat we zien en dat bepaalt hoe we naar de wereld kijken. “Sustainisme” is, volgens Michiel Schwarz en Joost Elffers, zo’n “groot verhaal”.

Vergroot

sustainism - Pagina uit het boek 'Sustainism is the New Modernism' van Michiel Schwarz en Joost Elffers.

Zoals de auteurs van het manifest betogen, markeert 'sustainism' een verschuiving, niet alleen in denken en doen, maar in collectieve waarneming - van hoe we leven, zaken te doen, eten, ontwerpen, reizen en communiceren, en hoe we omgaan met de natuur.

In de twintigste eeuw - of we het ons bewust waren of niet - kreeg onze wereld vorm door modernistische waarden, van het ontwerp van onze steden tot onze huizen, technologieën en onze opvattingen over vooruitgang. Sustainism herschikt onze relatie met al deze dingen, verbindt ecologische vraagstukken met een bredere kijk op onze wereld.

De serie grafisch dynamische aforismen, citaten en symbolen is het boek zijn ontworpen voor wereldwijd gebruik door bedrijven, individuen en instellingen. Hiermee laten Michiel Schwarz en Joost Elffers niet alleen zien hoe de mondiale cultuur, technologie, voedsel en media al aan het veranderen is, maar bieden ze ook middelen ter ondersteuning van die veranderingen. Met dit beknopte manifest, lanceren zij het begrip 'sustainism' in het publieke bewustzijn. Het sustainist tijdperk is aangebroken.
De auteurs

Michiel Schwarz is een Nederlandse onafhankelijk cultureel denker, innovator en producent, nu werkzaam vauit Berkeley, Californië. Oorspronkelijk opgeleid als socioloog van de technologie, startte hij projecten over mondiale vraagstukken, de toekomst van design, technologie en media. Zijn publicaties omvatten 'De technologische cultuur' en 'Speed: Visions of an Accelerated Age'.

Joost Elffers is ontwerper, 'symbool maker' en creative producer van bekroonde en innovatieve boeken zoals '48 Laws of Power', 'Play With Your Food' en Tangram: The Ancient Chinese Shapes Game.

D.A.P. Distributed Art Publishers, New York, 2010.
© Michiel Schwarz, Joost Elffers, 2010.