Artpedia

Een mobiele applicatie om je stad opnieuw te beleven

Den Haag- Noem 3 culturele objecten of projecten die men kan bezoeken of waaraan kan worden deelgenomen in je eigen buurt. De meeste mensen komen niet verder dan het ‘’Movies That Matter Film Festival’’. Toch zijn er aardig wat culturele uitingen te vinden in de eigen stad. Denk hierbij aan verschillende exposities in beeldentuinen of open symposia. Hierbij horen natuurlijk óók uitingen als straatgrafiek en architectuur.

Ons idee is het creëren van bewustzijn voor (onderbelichte) kunst en cultuur in de eigen stad met een mobiele applicatie: Artpedia

Ons doel is om culturele projecten en kunstzinnige uitingen in de stad vast te leggen op een kaart, om de bewoners te laten beseffen dat hun omgeving veel te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. Ook zullen we proberen deelname aan evenementen te stimuleren.

De mobiele applicatie moet een locatiegerichte applicatie zijn. Dat wil zeggen dat de applicatie moet weten waar de gebruiker is (GPS). De applicatie bestaat uit hoofdzakelijk 3 onderdelen. Dit gebeurt op drie manieren:

1. Locatiegerichte culturele nieuwsberichten
De applicatie zal aan de hand van de locatie van de gebruiker nieuwsberichten laten zien. Die nieuwsberichten moeten komen vanuit persberichten die uitgegeven zijn per stad. Die persberichten moeten vervolgens worden gefilterd op bepaalde sleutelwoorden die aanduiden dat dit om een cultureel bericht gaat.

2. Locatiegerichte plaatsaanduiding van kunst en cultuur
Als de gebruiker zich door de straten van de stad begeeft, zal dit op een map te zien zijn. Op deze map zullen ook plekken te vinden zijn waar kunst is gestald óf is gemaakt (bv. musea en architectonische objecten). Deze locaties zullen vervolgens worden aangeduid met gekleurde stippen. Als men nu op de stip klikt, krijgen ze een beschrijving van de culturele en/of kunstzinnige waarde van die plek. Men kan vervolgens doorklikken en zal daarna worden doorverwezen naar de website. Ook zal er op soortgelijke manier spontane uitingen als 'scratchitti' en ‘adbusting’ worden vertoond op de map.

3. Locatiegerichte aanbod van culturele activiteiten:
Als er bepaalde activiteiten worden georganiseerd door een instantie of particulieren in de buurt van de gebruiker zullen deze ook op de map te zien zijn. De instanties of particulieren kunnen ervoor kiezen om dit zelf op de map met een stip aan te geven. Als op deze stip geklikt wordt zullen de datum en de omschrijving van de activiteit te zien zijn.

Het aanbod aan stippen op de kaart kan worden gegroepeerd. De gebruiker zal in staat zijn, zich te kunnen abonneren op bepaalde categorieën (musea, architectuur, streetart, evenementen). Men kan hierdoor locatiegerichte meldingen ontvangen van kunst en cultuur die horen bij de gekozen categorie. Deze meldingen zullen verschijnen, wanneer men zich in de buurt bevindt van een stip in de groep.

Artpedia gedachte: Men moet vrijgelaten worden om iets te kunnen plaatsen op de applicatie. Dit volgt hetzelfde concept als Wikipedia, waar men ook vrij is om artikelen te schrijven naar eigen waarheid. Als men vind dat iets er noemenswaardigs “kunst” is, bijvoorbeeld een plaats waar graffiti- art te bezichtigen is, dan mag men dit op de applicatie plaatsen. Hierop zal wel actief gecontroleerd op worden om misbruik te voorkomen.

Het project is voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk: leek en deskundige, particulier en organisatie. De mobiele app dient hierom snel en eenvoudig in gebruik te zijn.

Door samenwerking met toonaangevende culturele instellingen kan er naast uitwisseling van kennis, continu controle worden uitgeoefend. Hierdoor blijft de kwaliteit van Artpedia gewaarborgd.

Social media is een nieuwe ontwikkeling waarbij het vooral draait om de gebruiker van de applicatie. Artpedia speelt hierop in, door hen de middelen te geven om een steentje bij te dragen aan het opbouwen van een lokale culturele kaart. Elke stad kent op deze manier een eigen kaart dat is opgebouwd door de bewoners.

Artpedia kan worden omschreven door de sleutelbegrippen: lokaal, interactie en transparant. De mobiele app zorgt ervoor dat de bewoner op een eenvoudige manier de culturele potentie van haar omgeving beseft, deze interpreteert en hierdoor de eigen stad opnieuw zal ontdekken!