project: Wouter

Een Joekbox op elke basisschool

Wij willen de schooljeugd inspireren tot betere prestaties in het hoofdrekenen door ze uit te dagen met een spelcomputer in een arcadekast, de Joekbox, waarop ons webspel 9-box - www.9-box.net - gespeeld wordt om de tafels van 1 t/m 9 te trainen.

Op de school waar onze eerste Joekbox in de gang staat, vliegen de hoofdrekenresultaten omhoog.
Maar wat nog leuker is, de kinderen verdringen zich om op de Joekbox te kunnen spelen, komen er extra vroeg voor op school en spelen vaak met hun jas nog aan.
Thuis trainen ze 9-box op hun eigen computer om op school extra goed voor de dag te komen.
De docenten zijn in de wolken, want door het spelen van het spel zitten de tafels er nu goed in.

Onze eerste Joekbox werd beschilderd door de Amsterdamse kunstenaar Piet Gescher.
Wij willen een wedstrijd uitschrijven voor kunstenaars om hun ontwerp in te dienen voor de beschildering van nieuwe Joekboxen.

Tijdens onze pitch van 2 minuten gaat een van onze beste 9-box spelers proberen om de 2 minutengrens te doorbreken.
Dat is heel snel, maar het wereldrecord 9-box staat op 1 minuut 30,844 seconden.
Een onwaarschijnlijk snelle tijd, niet van een wiskundeleraar, maar van een twaalfjarig meisje uit groep 8.

Zie hierboven.

Vergroot

joekbox-ps.jpg - Wouter

Wij willen bereiken dat kinderen de tafels goed leren automatiseren.
In een sfeer van competitie blijken kinderen ambtieus genoeg om de tafels te leren.
De tafels zijn het fundament onder goed hoofdrekenen.

Schoolkinderen. In principe leerlingen van de basisschool, maar met het oog op de rekentoets in het middelbaar onderwijs ook voor middelbare scholieren, en voor PABO studenten die ook niet blijken uit te blinken in hoofdrekenen.

Het concept van het spel en daarmee de uitdaging om saaie materie als tafels toch diepgaand te trainen. Als een arcadekast als de Joekbox daarbij kan helpen, des te beter.

Om dit spel, waar door vier mensen drie jaar lang aan gewerkt is, de exposure te geven die het, volgens docenten, onderwijskundigen en leerlingen - en onszelf - verdient.