Film:

documenta 6

Videokunst: Horn, Rosenbach

VHS-PAL

109