book: Max Silverman 5 mei 1999

Facing Postmodernity

Contemporary French Thought on Culture and Society

Het boek legt Franse culturele theorie uit door het te aarden in de politiek en de problemen waarmee Frankrijk vandaag de dag mee wordt geconfronteerd.

Besproken worden zaken als:

  • Het afbreken van de stad
  • Racisme
  • De crisis van de cultuur
  • Nieuw burgerschap

Het boek bespreekt enkele belangrijkste reacties op de postmoderniteit van moderne Franse denkers, zowel de meer bekende-Lyotard, Levinas, Derrida - en diegene die minder bekend zijn voor niet-Frans publiek. Daarbij richt hij zich op de vragen die centraal staan ​​in het postmoderne debat in welk land dit dan ook plaatsvindt; vragen over geschiedenis, representatie, identiteit en gemeenschap.

Vergroot

Voorkant Facing Postmodernity -

198

0-415-12894-3

5.2 SILV