Subsidie voor e-cultuur

En loopt Mediamatic desondanks haar subsidieverhoging mis?

De Raad voor Cultuur schreef dit voorjaar een lovend advies over Mediamatic. De strekking: 'geef die club eindelijk eens de middelen die ze verdienen'. Zijn we eindelijk de beste van de klas, blijkt er onvoldoende geld te zijn. En dreigt er een Kafkaiaanse situatie te ontstaan waarbij we structureel op een — te laag — subsidieniveau blijven steken.

Het voortbestaan van Mediamatic staat op het spel! Dus protesteren we op een cultureel productieve manier: we hullen ons in lompen, we treden op met de Burka Big Band, we distribueren onze bibliotheek op internet, we beginnen met Google Ads en werken aan nieuwe acties.

Vergroot

Uit: Basisinfrastructuur 1.0, Raad voor Cultuur 15 — 05 — 08 -

Waarom voeren we actie? De achtergronden:

Mediamatic schreef voor het Ministerie van OCW een beleidsplan 2009 - 2012. Mediamatic hoort deel uit te maken van de culturele basisinfrastuctuur van Nederland. Op 15 mei 2008 waren we zeer trots toen de Raad voor Cultuur reageerde met een zeer positief advies. In haar Advies Basisinfrastructuur 1.0, schrijft de Raad onder andere:

"Mediamatic voldoet aan de criteria die de subsidieregeling hanteert voor een ontwikkelinstelling... experiment en publieksbereik gaan hand in hand... De Raad is van mening dat Mediamatic een actief medialab is. Zo is het niet alleen zichtbaar in de e-cultuursector op zich, maar ook in de samenleving... Bij Mediamatic worden de onderwerpen, de projecten en het publiek erg goed op elkaar afgestemd".

Conclusies en advies
"... Dat maakt deze instelling blijvend tot een markante toevoeging aan het (e-)culturele veld... De Raad adviseert Mediamatic op te nemen in de Basisinfrastructuur 2009 - 2012 en haar een subsidie toe te kennen ter hoogte van het gevraagde subsidiebedrag".

Dit positieve advies zou leiden tot een subsidieverhoging van 220.000 naar ruim 6 ton per jaar. Maar Minister Plasterk van OCW accepteert dit advies van de Raad voor Cultuur niet! De Raad stelt namelijk dat voor de gehele basisinfrastructuur 27 miljoen euro extra nodig is. En dat geld wil Plasterk, ondanks het hoge ambitieniveau dat hij schetste in zijn nota Kunst van Leven (cultuurprofijt, talentontwikkeling e.d) niet beschikbaar stellen. Gevolg: Mediamatic krijgt een teleurstellende korting van 66% op de geadviseerde subsidie, en blijven steken op het oude — onwerkbaar lage — subsidieniveau!

Cultureel productief protesteren:

Mediamatic slaat alarm over de financiering van de e-cultuur. De oude subsidie is te weinig voor ons hoge ambitieniveau. Het voortbestaan van Mediamatic ('een markante toevoeging aan het (e-)culturele veld') wordt dus ernstig bedreigd.

Protest Tweede Kamer met de Burka Big Band

Op 27 juni protesteerden we in de Tweede Kamer. De Burka Big Band is een kunstproject van Sietske Tjalllingi. Foto's van de zwijgende burkamuzikanten in De Volkskrant en drie (!) keer in het NRC werden symbool van de eerste protesten van de gehele culturele sector.

Opheffen bibliotheek

In juni wilden we nog meer steun van het publiek. Onze nieuwe media-bibliotheek kunnen we onder de nieuwe omstandigheden niet langer zelf verzorgen. Het publiek stroomde massaal toe om de boekencollectie op te halen en voortaan zelf goed voor dit culturele kapitaal te zorgen. Spelregel: de nieuwe eigenaar moet het boek uitlenen aan andere leden van het sociale netwerk van Mediamatic. Lees hier alles over de fragmentatie bibliotheek

We hullen ons in lompen

Als je geen geld hebt kun je er zelfs met tweedehands mode voor zorgen dat je er leuk uit ziet. Daarom is met het Leger des Heils ReShare en het Parijse activisme– en modecollectief Andrea Crews is de tentoonstelling ikikik! gemaakt.

We starten met Google Ads

Schrikt u niet van de Google Ads op onze website. Sinds half mei staan er Google advertenties op onze site. We zijn aan het oefenen op de Cultuurprofijt Gedachte van minister Plasterk. Vindt u de banners niet mooi of zelfs storend? Log in (of registreer) op Mediamatic’s website: en ze verdwijnen weer.

Uitmarkt protest

Met de lompen fashion show en de Burka Big Band voerden we actie tijdens de Uitmarkt. Het leverde foto's op in het NRC, De Telegraaf en het AD. En Minister Plasterk kwam zelf een kijkje nemen toen we actie voerden voor Paradiso.

O ja, we organiseerden in het voorjaar ook nog twee We Love STEIM avonden als steun aan onze collega's. Het lijkt erop dat dat protest de subsidiënten nieuwe inzichten over de STEIM subsidie heeft gegeven...