Nu voor Later

het verzamelen in de eigen tijd

Erfgoed NederlandProgrammalijnenErfgoedsector
Congres Nu voor Later!
Stichting Computer Erfgoed Nederland (SCEN), Erfgoed Nederland, de Reinwardt Academie en Instituut Collectie Nederland organiseren het congres Nu voor Later! Tijdens dit congres staat het verzamelen van de eigen tijd centraal.

In de huidige samenleving volgen de veranderingen elkaar in hoog tempo op. Deze missen hun uitwerking op de materiële erfenis niet. Om deze erfenis voor de toekomst zichtbaar te houden, moeten we nu keuzes maken en beslissingen nemen voor later.

Computers en digitaal erfgoed zijn het voorbeeld bij uitstek van nieuw erfgoed dat vergankelijk is. Dit erfgoed vraagt om nieuw beleid als het gaat om verzamelen en behouden. Als netwerk van particulier verzamelaars, historische bedrijfscollecties, stichtingen en musea heeft SCEN een nationaal gemeenschappelijk verzamelbeleid ontwikkeld. Daarnaast is een virtueel register opgezet met de belangrijkste objecten uit de geschiedenis van de ICT in Nederland.

Dit is het eerste congres in een reeks over nieuw erfgoed.
www.erfgoednederland.nl/erfgoed-nederland/evenementen/congres-nu-voor-later