Vraag:

Vrijheid van meningsuiting, in wiens belang is dat eigenlijk?

Spinoza stelt als een van de eersten in de zeventiende eeuw voor om over de maatschappij na te denken als over de natuur: als een netwerk van oorzaken en gevolgen.

Ook bij zaken die we als ‘goed’ aanmerken komt de vraag op, in wiens voordeel ze zijn en in wiens nadeel.

Bijvoorbeeld: kan een minderheid schade lijden door absolute vrijheid van meningsuiting? Denk aan racisme, antisemitisme, homohaat, de verdringing van religieuze minderheden.Bekijk ook de andere vragen.

Begin een nieuwe discussie onderaan, of reageer op de bestaande discussies.