Vraag:

Waar vind ik de spelregels voor het maken van nieuwe regels?

Spinoza’s belangrijkste bijdrage aan de wording van de moderne democratie was dit radicale denkbeeld: hij ziet de staat en het politieke bestel als een door en door menselijke praktijk, waarvoor geen goddelijke of wetenschappelijke recepten bestaan. Ook niet wat geleerden of priesters het beste vinden is voor de maatschappij het beste.

De spelregels voor het maken van wetten, regels en voorzieningen zijn de uitkomst van een complex maatschappelijk proces, waarin mensen hun belangen nastreven, hun driften en angsten volgen en sommigen moeite doen redelijkheid en kennis in te brengen. En wat is de motor en de ziel van dat proces?

De libertas philosophendi, oftewel het vrije onderzoek, het vrije nadenken, de vrije verbeelding. De bloei van kunsten en wetenschappen zijn een voorwaarde voor een bestel dat veiligheid en vrijheid oplevert.Bekijk ook de andere vragen.

Begin een nieuwe discussie onderaan, of reageer op de bestaande discussies.