Vraag:

Als je je niet herkent in een wet, word je dan onderdrukt of ben je gewoon in de minderheid?

In een ideale democratie zijn de wetten de voorlopig beste manier om het algemeen belang te dienen zoals dat door de meerderheid gezien wordt, zonder de rechten van de minderheden te schenden. In de praktijk gaat het zelden zo.

Ook de meerderheid blijkt het sterk onderling oneens over die ‘beste manier’ en er zijn er altijd mensen die beweren dat hun rechten geschonden worden en ze onterecht benadeeld zijn.

Onderdrukt word je misschien pas als je tot een groep behoort die niet meer mag meedoen aan het debat; maar wanneer is dat zo? Ook daarover is een debat, want die uitsluiting vindt meestal sluipend en onder valse voorwendsels plaats.Bekijk ook de andere vragen.

Begin een nieuwe discussie onderaan, of reageer op de bestaande discussies.