Vraag:

Wie respect eist vraagt om gelijke rechten. Of om nog meer? Wat dan?

Strikt genomen betekent respect altijd het eerbiedigen van gelijkberechtiging, maar meestal bedoelen mensen met respect een zeker ontzag of zelfs bewondering, die ze graag van anderen krijgen. De vraag is altijd hoe men zoiets verdient. Maar kan dat wel? Je krijgt het of je krijgt het niet. Door intimidatie, toneelspel, voorbeeldig gedrag?

Gelijke rechten is een kwestie van spelregels; ontzag of bewondering niet. Van gelijke rechten kun je zeggen dat je ze niet verdient als je ze anderen niet gunt. Dat is de clou van het woord gelijk. Voor ontzag of bewondering gaat dat niet op. Een ander is niet verplicht je te bewonderen. Maar wel je te erkennen als iemand die, hoe anders ook, gelijke rechten heeft.

Zouden goede manieren bedacht zijn als een neutraal medium om elkaar de schijn van wederzijdse eerbied te bieden? Van goede manieren kun je weer wel zeggen dat je ze niet verdient als je ze zelf niet aan de dag legt. Of zijn goede manieren altijd goed, ook tegenover bruten?Bekijk ook de andere vragen.

Begin een nieuwe discussie onderaan, of reageer op de bestaande discussies.