Vraag:

Zijn minderheden ergens goed voor of alleen een probleem?

Spinoza’s idee dat er maar één werkelijkheid is, heeft tot gevolg dat er niet echtere of minder echte verschijnselen zijn. Ze zijn allemaal even echt, allemaal de moeite waard te onderzoeken en de werking van te begrijpen.

Er zijn ook geen echte en minder echte mensen. Minderheden van etnische of religieuze aard zijn een feit en hun aantal beperkt hun recht van bestaan of spreken niet. Je zou kunnen zeggen dat hun functie is dat ze een probleem vormen voor het geheel.

Dat is een gezonde test voor het maatschappelijk systeem. Slaagt het erin minderheden te beschermen en dezelfde rechten te geven als de meerderheid, dan zal ook de veiligheid en vrijheid van de anderen redelijk gewaarborgd zijn. Hebben minderheden het moeilijk, door uitsluiting, stemmingmakerij, rechteloosheid of vervolging, dan zullen ook de anderen hun veiligheid en vrijheid in gevaar zien komen.

Minderheden zijn de kanarie in de kolenmijn.Bekijk ook de andere vragen.

Begin een nieuwe discussie onderaan, of reageer op de bestaande discussies.