Anisa Xhomaqi 6720 x 4480 Download

Susanne Duijvestein bereide de resomatie van de muskusrat voor

2019

Alkalische hydrolyse - ook bekend als watercrematie, aquamatie of resomatie - werd oorspronkelijk op de markt gebracht als een manier om dierenlichamen snel af te breken. In Canada, delen van de VS en waarschijnlijk binnenkort in Nederland is het ook beschikbaar voor menselijke lichamen. Stil, zacht, zonder vlammen en bijna nul-emissie. Bij resomeren wordt het lichaam ontbonden in een waterige oplossing van een loog, in dit geval kaliumhydroxide, bij een temperatuur van 180 °C en verhoogde druk zodat de resten niet gaan koken en de hydrolyse optimaal verloopt. Het lichaam moet voorzien zijn van kleding en een lijkhoes die gemaakt zijn van eiwitten, zoals zijde of wol omdat die makkelijk hydrolyseren. Het proces start met het scheiden van het lichaam en de kist. De kist kan ongeveer 50 keer hergebruikt worden in tegenstelling tot de situatie bij begraven of cremeren. De hoeveelheden water en loog zijn afhankelijk van het lichaamsgewicht. Het proces duurt ongeveer drie uur en lijkt op het verzepen van vetten. De overblijvende poreuze botten zijn zo teer geworden dat ze makkelijk vermalen kunnen worden tot poeder, vergelijkbaar met de asresten na een crematie. Behalve de beenderen kunnen niet-oplosbare bestanddelen zoals protheses van titanium, gouden tandvullingen en pacemakers geïsoleerd worden. De overblijvende vloeistof is lichtbruin, stroperig, sterk basisch en steriel. Na neutralisatie met zuur is de vloeistof niet meer milieubelastend en kan door het riool worden gespoeld.