Exhibition:

Light Observatory #2

door Natali Blugerman en Santiago Brignardelli

1 jun 2020
31 okt 2020

De geest creëert een beeld, en daarom ervaren we het. Maar in werkelijkheid is het slechts een interpretatie, gedefinieerd door meerdere assen die elkaar in een bepaalde tijd en ruimte en in een bepaald object ontmoeten. We zijn fysiek in staat om veel meer te zien dan wat we mentaal toe laten.

"De [....] installatie biedt een ongelofelijke reis. Met elke stap die de bezoeker zet, reist hij verder weg van de omringende wereld, totdat alles weg is. Terugkijkend op het einde, blijft er maar één puntje realiteit over. Het is alsof we van ver in de ruimte naar onze zon kijken". - Taconis Stolk en Edwin Van Der Heide

Opent in mei 2020.

Vergroot

Light Observatory #2 seen from inside of the installation - by Natali Blugerman Natali Blugerman

De installatie speelt op macro- en microniveau (Astrale bewegingen en lichtfotonen die het oog binnenkomen), en heeft tot doel om bewustzijn te creëren over de relatie tussen beide.

Informatie

Light Observatory #2 door Natali Blugerman en Santiago Brignardelli
Meer informatie volgt.

Mediamatic Biotoop, Dijkspark 6, Amsterdam
De installatie bevindt zich tussen Mediamatic ETEN en de voorzijde van de Sluideurenloods.