Exhibition:

Light Observatory #2

door Natali Blugerman en Santiago Brignardelli

10 jul 2020
20 nov 2020

Doordat onze geest beelden creëert, kunnen we de wereld om ons heen visueel ervaren. Dat wat we zien is het resultaat van een ingewikkeld interpretatieproces, gedefinieerd door meerdere assen die elkaar in een bepaalde tijd en ruimte en in een bepaald object ontmoeten. Maar, uitgaande van de fysieke eigenschappen die we hebben meegekregen, zijn we in staat om veel meer te zien dan dat wat we mentaal toelaten.

"De [....] installatie biedt een ongelofelijke reis. Met elke stap die de bezoeker zet, reist hij [sic] verder weg van de omringende wereld, totdat alles weg is. Terugkijkend op het einde, blijft er maar één puntje realiteit over. Het is alsof we van ver in de ruimte naar onze zon kijken." – Taconis Stolk en Edwin Van Der Heide.

De opening vindt plaats op 10 juli 2020.

Vergroot

Light Observatory #2 seen from the inside -

Dit is een persoonlijke reis. Je loopt in je eentje vanuit het naar binnen spiralende zonlicht het pikzwarte donker in. Je zintuigen worden gevoeliger. Je neemt miljoenen fotonen waar die door een 9mm opening de installatie binnenkomen. Contrast. Het licht breekt. Je geest begint te spelen en creëert beelden van dingen die er misschien niet echt zijn. 

Deze installatie speelt met licht op macro- en microniveau – met astrale bewegingen en lichtfotonen die het oog binnenkomen – en heeft tot doel om meer bewustzijn te creëren over de relatie tussen beide en hun zintuigelijke ervaring door de mens.

Informatie

Light Observatory #2 door Natali Blugerman en Santiago Brignardelli
Meer informatie volgt.

Mediamatic Biotoop, Dijkspark 6, Amsterdam
De installatie bevindt zich tussen Mediamatic ETEN en de voorzijde van de Sluideurenloods.

Credits

Light Observatory #2 is een kunstwerk door Natali Blugerman met de hulp van architect Santiago Brignardelli.

Met speciale dank aan Margot Domart voor al haar harde werk.