Vergroot

Portrait Laura Burgers -

Laura Burgers studeerde Rechten en Frans in Amsterdam, Parijs en New York. In 2016 startte ze een promotieonderzoek aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam, naar de democratische legitimiteit van rechterlijke rechtsvorming in klimaatrechtszaken. Thema’s binnen dit onderzoek zijn het (Europees) privaatrecht, milieu-ethiek en rechtsfilosofie over democratie en rechtsstaat. De werktitel is Justitia, the People’s Power and Mother Earth. Burgers is een van de nationale experts binnen het VN-programma Harmony with Nature.       

In haar onderzoek Justitia, the People’s Power and Mother Earth buigt Burgers zich over de spanning tussen milieubelangen en democratie waar rechters in klimaatrechtszaken mee geconfronteerd kunnen worden: enerzijds bestaat er internationale consensus over de noodzaak tot het nemen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, maar tegelijkertijd blijken zulke maatregelen impopulair en dus moeilijk te bereiken langs democratische weg. De vraag dringt zich op in hoeverre de rechter hier moet inspringen en moet opkomen voor belangen van dieren, natuurgebieden en toekomstige generaties. Aan de hand van politieke theorie over deliberatieve democratie en over milieu-ethiek probeert Burgers richtlijnen te ontwikkelen voor rechters die opereren binnen de kaders van het Europees privaatrecht.

Contact informatie

  • Laura Burgers