Dag van de Verontwaardiging

MENSEN BOVEN WINST - Wij zijn de 99%!

20 nov 2011

Voor velen is het nu genoeg geweest. Daarom organiseert het Hete Herfst collectief de 'Dag van de Verontwaardiging' op de Dam in Amsterdam. Deze brede coalitie van maatschappelijke organisaties (http://www.heteherfst.nl/steun.html) roept op om massaal naar de Dam te komen!

De plannen van het kabinet-Rutte en zijn gedoogpartner vormen een ongekende aanval op kunst, zorg en welzijn, milieu, openbaar vervoer, gepensioneerden, gehandicapten, uitkeringsgerechtigden, huurders, werknemers, studenten, migranten en vluchtelingen.

Daarmee wordt de rekening van de economische crisis neergelegd bij de gewone mannen en vrouwen en bij de meest kwetsbaren in de samenleving. Wij willen de rekening van de crisis terugsturen naar de aanstichters. Bankiers, speculanten en grote ondernemers hebben zich de afgelopen jaren enorm verrijkt. Niet langer mag de onbegrensde zucht naar winst alles wat mooi en weerloos is vernietigen en onze democratie uithollen.

Vergroot

mbw_300X250-1 - Hete Herfst banner Hete Herfst

De bonussen voor de rijken en crisis voor de rest stuit op steeds meer verzet - van de Occupy-protesten tot acties, demonstraties en stakingen in verschillende sectoren.

Om 12:00 uur, bij het Centraal Station, organiseren Milieudefensie en de ABVA/KABO een spectaculaire actie tegen de bezuinigingen op het Openbaar Vervoer. Wij roepen op om de stakers te ondersteunen en in een mars richting de Dam gaan. Wij roepen iedereen op potten en pannen mee te nemen om zo veel mogelijk lawaai te maken.

Vanaf 14:00 uur wordt een wervelend programma met muziek, kunst, acties, sprekers en heel veel interactiviteit georganiseerd. Er zal ruimte zijn op verschillende podia voor allerlei beeldende, ludieke en serieuze acties van individuen en belangenbehartigers. Ook gaan we samen levensgroot 99% uitbeelden. Kom ook, neem potten en pannen mee en maak je eigen boodschap of actie. Jij bent de 99%!

Onder andere Milieudefensie, ABVA/KABO, PvdA, SP, Rekening Retour, Platform Stop Racisme en Uitsluiting, Walk of Shame, Terug naar de Bossen en Plein der Beschaving sluiten zich aan bij de protesten. De volledige lijst kunt u terugvinden op www.heteherfst.nl.