Rancière: Het esthetische denken - Arthur d’ Ansembourg

W139/reading #5

6 apr 2009
15 jun 2009

Bestaat er zoiets als "esthetisch denken", en zo ja: wat is het eigen karakter van dit denken? Jacques Rancière onderzoekt het esthetische denken en verzet zich tegen anti-esthetische discours van het post-moderne denken. Het post-moderne discours over kunst wordt volgens hem gekenmerkt door een grote verwarring rondom de betekenis van het woord "esthetica". Het is daarom hoog tijd om de betekenis van dit woord opnieuw te overdenken. Hoewel hij in zijn overdenking dwars door alle gevestigde onderscheidingen tussen uiteenlopende disciplines snijdt, valt het op dat de esthetica een domein is waar een deling van het zintuiglijk waarneembare plaats vindt. Die deling is bepalend voor de mate waarin bepaalde personen of groepen zichtbaar zijn in de samenleving.

Vergroot

reading.png -

Het esthetische denken is een bundeling van twee teksten: Het delen van het zintuiglijk waarneembare – esthetiek en politiek en het esthetisch onbewuste. In beide teksten gaat Rancière in op de politieke betekenis van het esthetische denken. In deze leesgroep willen we zicht krijgen op het dubbelzinnige karakter van dit "esthetische denken" en nagaan wat het belang is van de aandacht voor het alledaagse in het denken over kunst. Om onze blik te scherpen zullen we daarbij tevens aandacht schenken aan Rancière's relatie met Lyotard.

Het boek dat zal worden gebruikt:
Jacques Rancière, Het esthetische denken, Valiz, Amsterdam, 2007. € 12,50
ISBN 978-90-78088-14-1

Overige teksten (kopie is verkrijgbaar):

  • Lyotard, Het onmenselijke, Kok Agora, Kampen, 1992

1. Voorwoord: over het onmenselijke, 3. moderniteit herschrijven, 6. het sublieme en de avantgarde

  • Rancière, The Future of the Image, Verso, London, 2009

5. Are Some – Things Unrepresentable?

Arthur d' Ansembourg (1960) studeerde filosofie te Amsterdam en was enkele jaren werkzaam aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2002 is hij als filosoof werkzaam in het volwassenen onderwijs en het HBO. Daarbij gaat zijn aandacht met name uit naar de relatie tussen filosofie en kunst. Tevens begeleidt hij socratische gesprekken en geeft hij dilemmatrainingen.

Voor meer informatie, neem contact op met Manuel Klappe en Joris Lindhout via reading@w139.nl
Voor inschrijvingen: www.w139.nl/reading/form.php