Organisatie:

CCAA Organisatie

Kansen creëren

Het programmabureau Creative Cities Amsterdam Area (CCAA) is opgericht om de creatieve industrie in zeven steden te stimuleren en te versterken. Het bureau biedt ondersteuning aan zowel startende, bestaande als groeiende ondernemers. Het programma is in 2007 in het leven geroepen door een samenwerkingsverband van zestien partners. Het project loopt 1 augustus 2013 ten einde.

Slotevent CCAA
Op donderdag 14 juni 2012 vond in Amsterdam het slotevent van Creative Cities Amsterdam Area (CCAA) plaats. Tijdens het evenement gaven experts uit binnen- en buitenland hun visie op de toekomst van de creatieve industrie. Lees het verslag, bekijk het filmpje over de resultaten van CCAA, de foto's van het evenement en download het boekje Creative Amsterdam, an Overview.

Bekijk het filmpje: Creative Amsterdam, an overview

CCAA zet haar portal activiteiten voort tot 31 maart 2013. De online activiteiten zullen deels worden voortgezet op de website van de Amsterdam Economic Board.

European Creative Industries Alliance
Het succes van CCAA is de reden waarom Amsterdam een hoofdrol toebedeeld heeft gekregen in de European Creative Industries Alliance (ECIA). ECIA is op 14 juni 2012 in Amsterdam geïntroduceerd. ECIA is opgericht om de creatieve industrie binnen Europa te versterken. Onderdeel is het Policy Learning Platform, een samenwerkingsverband van zes Europese steden.

Bekijk het filmpje Creative Amsterdam, gateway to the Dutch Creative Industry

Wat doet CCAA nog meer? CCAA in een notendop

Waarom?
Meer creatieve business
Er zijn al talloze initiatieven van verschillende overheden en andere partijen om creatief ondernemerschap in de regio te bevorderen. Niet altijd zijn die initiatieven op elkaar afgestemd en weten ‘vraag’ en ‘aanbod’ elkaar te vinden. Daar wil CCAA verandering in brengen.

Creative Cities Amsterdam Area wil daarmee bereiken:
- dat (internationale) bedrijven producten en diensten afnemen van creatieve bedrijven uit de regio
- dat nieuwe (internationale) creatieve bedrijven zich in de regio vestigen
- dat de regio aantrekkelijk is voor internationaal creatief talent.

Hoe?
Het loket voor de creatieve industrie CCAA biedt creatieve bedrijven in de regio toegang tot faciliteiten om hun
ondernemerschap te stimuleren. Via het loket krijgen ze informatie over onder meer trainingen, coaching,
financiering en huisvestingsmogelijkheden. Nationale en internationale bedrijven krijgen via CCAA toegang tot
het creatieve potentieel van de regio en informatie over vestigingsmogelijkheden.

Dit bereikt het programma met drie activiteiten:
- bundelen: informatie en activiteiten samenbrengen in één fysiek en digitaal loket
- faciliteren: dienstverlening verbeteren aan startende en groeiende ondernemers en aan buitenlandse bedrijven
- promoten: de creatieve industrie in de regio onder de nationale en internationale aandacht brengen.

Wat heeft u er aan?
Wat is de toegevoegde waarde van CCAA voor u als creatieve ondernemer, als gemeente of als bedrijf?

Adviesraad CCAA
De Creative Board adviseert CCAA in de uitvoering van haar activiteiten. De Board bestaat uit belangrijke iconen, talenten en vertegenwoordigende instanties uit verschillende disciplines van de creatieve industrie. Ga naar de Creative Board.

Pieken in de Delta
CCAA wordt, naast de bijdragen van de andere partners, mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken. Met ‘Pieken in de Delta’ speelt het ministerie in op gebiedsspecifieke kansen van nationaal belang.

De beleidsnotitie 'Pieken in de Delta' beschrijft de economische agenda van het kabinet voor zes gebieden in Nederland. Met deze gebiedsgerichte economische agenda wil het kabinet bijdragen aan de ambitie om van Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken. PID is uitgewerkt in zes verschillende programma's. Deze programma's zijn opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheid.

Eén van de zes gebieden is de Noordvleugel. Het gebiedsgerichte programma heet, zoals boven genoemd, 'Pieken in de Noordvleugel', en is gericht op de versterking van internationale dienstverlening in de Noordvleugel van de Randstad.

Project: Creative Metropoles (2008-2011)
The project Creative Metropoles, Public Policies and Instruments in Support of Creative Industries presents shared vision of 11 European metropolitan cities on creative industries and creative economy as the key driving force behind the city’s and regional development. The three-year project targets decision-makers and executives in local governments as well as creative industry stakeholders and is expected to result in a more focused and efficient public support system for creative industries. CCAA was one of the 11 metropoles.
Read the results of the project:
- Overview of the 11 European metropolitan cities
- Creative Metropoles, Situation analysis of 11 cities. Final report (pdf)
- Project Summary (doc)
- How to Support Creative Industries. Good practices from European Cities (pdf) or web
- Go to the website of the Creative Metropoles

Download CCAA Logo
Download CCAA Logo

Contact informatie

  • CCAA Organisatie
  • De Ruyterkade 5
  • 1013 AA
  • Amsterdam

Evenementen:

Heeft een rol in: