Saskia Janssen

Beeldend Kunstenaar/ woont en werkt in Amsterdam

Beeldend Kunstenaar Saskia Janssen (’s-Hertogenbosch 1968 ) werkt op de grens van documentaire en performance. De projecten die ze uitvoert zijn vaak samenwerkingsprojecten
op locatie met groepen niet-kunstenaars. De laatste jaren werkte ze o.a. samen met bouwvakkers uit de Oekraïne, Amsterdamse harddrug-gebruikers, Fillippijnse matrozen en Chinese nachtclubzangeressen. De werken die ontstaan zijn meestal maatschappelijk geëngageerd en gemaakt in de context van een specifieke sociale situatie.
Janssen woont en werkt in Amsterdan en is docent aan de Gerrit Rietveld academie.
Meer informatie is te vinden op : www.saskiajanssen.com
en op www.rainbowsoulclub.nl

Voor Museum De Paviljoens werkte ze in 2004 samen met inwoners van de Staatsliedenwijk in Almere. Het resultaat
is de DVD Casting Fortune, waar op optredens van buurtbewoners te zien zijn.

‘Casting Fortune’, a documentation of remarkable moments and spiritual prophecies in Almere’.
Buurtportret van de Staatsliedenwijk in Almere in opdracht van Museum de Paviljoens en de Gemeente Almere, 2004.
Achter het station in Almere ligt de Staatsliedenwijk. Een wijk met een reputatie; veel werkloosheid, criminaliteit, anonimiteit en 41 verschillende nationaliteiten die niet in harmonie met elkaar leven. De opdracht had als vereiste dat er interactiviteit met buurtbewoners moest zijn. Voor de opdracht maakte Janssen een buurtportret mèt en òver de bewoners waarin vooroordelen weggenomen werden en ‘pareltjes’ uit de buurt te zien waren. Het werd een buurtportret in de vorm van 6 korte filmpjes met buurtbewoners. Op straat werd een ‘casting’ gehouden waar buurtbewoners zich konden aanmelden als deelnemer. Daarna werd in de Paviljoens een oefenruimte ingericht annex filmlab / preview-ruimte waar buurtbewoners regelmatig de door hen voorgestelde acts kwamen oefenen. Tussen februari en april 2004 zijn alle filmpjes opgenomen op straat in de Staatsliedenwijk. De filmpjes zijn opgenomen op super 8 film om zo een instant historisch document te maken in deze stad zonder ‘geschiedenis’. De korte filmpjes zijn aan elkaar verbonden door straatbeelden van de wijk. Drie verschillende toekomstvoorspellers uit de wijk zelf gaven met hun uitspraken hun visie op deze straten.
Dit als tegenhanger voor gemeentelijke beleidsmakers die met grafieken en tabellen ‘weten’ wat goed is voor de toekomst van een wijk. De gehele film is op DVD gezet, ondertiteld, en vertoond op het jaarlijkse buurtfeest in de wijk in september 2004.
Ieder huishouden in de buurt kreeg 1 gratis exemplaar.
DVD 28 min. /sound / ondertiteling in 10 verschillende talen/ oplage 2000
Afbeeldingen : filmpostertje, diverse setfoto’s uit project, CD