Exhibition:

Meschac Gaba

Museum of Contemporary African Art & More

25 apr 2009
10 aug 2009

Meschac Gaba (Cotonou, Benin, 1961) presenteerde de eerste zaal van zijn Museum of Contemporary African Art, de Salle Esquisse of Draft Room in 1997 op de Rijksakademie in Amsterdam. In 2002 toonde hij de laatste zaal – de Humanist Space – op de Documenta XI in Kassel. Zijn museum bestaat in totaal uit twaalf zalen, die in verschillende instituten in verschillende landen te zien zijn geweest. In Museum De Paviljoens komen alle zalen voor het eerst samen in een totaalinstallatie waar de grenzen tussen Museum De Paviljoens en het Museum of Contemporary African Art vervagen. Toch krijgt dit conceptuele Museum hiermee geen definitieve vorm. Na Museum De Paviljoens tonen de Kunsthalle Fridericianum in Kassel en Centro Atlántico de Arte Moderno in Gran Canaria een nieuwe versie van het Museum of Contemporary African Art & More.

Meschac Gaba kwam in 1996 vanuit het West-Afrikaanse land Benin naar Nederland voor een studie aan de Amsterdamse Rijksakademie van beeldende kunsten. Ver weg van zijn comfort zone en alles wat hem bekend was, ontwikkelde Gaba een beeldtaal die culturele verschillen zichtbaar maakt en tegelijkertijd de Afrikaanse en Westerse wereld met elkaar verbindt in universele thema's.

Sinds zijn studie aan de Rijksakademie in Amsterdam woont en werkt Meschac Gaba een groot deel van het jaar in Nederland. In 2003 was hij één van de vijf kunstenaars die curator Rein Wolfs, nu artistiek directeur van de Kunsthalle Fridericianum in Kassel, koos als vertegenwoordiger van Nederland op de Biënnale van Venetië in de tentoonstelling We Are The World. In de installatie Ginger Bar (2003) die Gaba voor deze tentoonstelling maakte - een bar in de vorm van een half schip - schonk hij een door hemzelf samengestelde gembercocktail aan de bezoekers. Zijn bar was zowel een sculpturale installatie als een ontmoetingsplek voor het publiek van de Biënnale.

Museum of Contemporary African Art
In de meeste zalen van het Museum of Contemporary African Art staat niet de collectie centraal, maar interactie. Gaba zegt zelf: "My art is about life". Kunst en leven lopen voor Meschac Gaba door elkaar en verwijzen naar elkaar. Uitwisseling lijkt een centraal thema te zijn: uitwisseling tussen mensen, tussen culturen en niet in de laatste plaats de uitwisseling binnen het commerciële verkeer waar bankbiljetten en munten waarde symboliseren. Geld komt in zijn museum overal terug als materiaal. het is als confetti over zijn zalen uitgestrooid en dient als decoratie van zijn objecten. Er kan mee gespeeld worden en het geeft ironisch commentaar op de (kunst)wereld. In een tijd waarin de waarde van geld overal ter discussie staat, blijft zijn werk actueel.

De zalen van Gaba's Museum of Contemporary African Art:
Museum Shop
Draft Room
Summer Collection
Music Room
Salon
Museum Restaurant
Marriage Room
Art and Religion
Game Room
Architecture of the Museum
Humanist Space
Library

& More
Naast bovenstaande zalen van zijn Museum of Contemporary African Art zijn er in Museum De Paviljoens nog een aantal andere werken van Meschac Gaba te zien. Dit zijn zelfstandige installaties die geen deel uitmaken van zijn conceptuele Museum of Contemporary African Art, maar wel laten zien hoezeer zijn oeuvre een sterk vervlochten geheel is. Het werk Diamants Indigènes (2008) is een koffer die een zakenman zou kunnen dragen, maar dan wel een die zijn zaken doet op een Afrikaanse markt: goedkope horloges met nepdiamantjes zijn uitgestald in de etalage van de straatverkoper. Museum De Paviljoens heeft dit werk aangekocht in 2008. Naast Diamants Indigènes (2008) zijn de werken La Mode en Miniature - Le Monde en Miniature (2009, courtesy Meschac Gaba), Cotonou (Benin) Halles des Artes (2006, courtesy Rabo Kunst Collectie), Paris. Citéa Résidence La Villette (2006, courtesy Rabo Kunst Collectie) en Paris, La Villette (2006, courtesy Lumen Travo Gallery) te zien.

Solotentoonstellingen
Meschac Gaba is na Barbara Visser in 2006-2007, Job Koelewijn in 2004-2005 en Yael Davids in 2003-2004, de vierde kunstenaar die centraal staat in een reeks solotentoonstellingen in Museum De Paviljoens van in Nederland werkende kunstenaars die van belang zijn voor de Nederlandse kunstgeschiedenis van de afgelopen tien jaar.

  • Bekijk hier 4Art met Valentijn Byvanck (KunstUur, Avro) over de tentoonstelling Meschac Gaba: Museum of Contemporary African Art & More.

Website Meschac Gaba

© Museum De Paviljoens