Creativity in business #1

31 mrt 2010

De eerste in een serie bijeenkomsten waarbij de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen professionele creatieve disciplines centraal staat. Aan de hand van een drietal inspirerende businesscases worden niet alleen nieuwe businessmodellen en samenwerkingsvormen, maar ook innovatieve vormen van uitbesteding tegen het licht gehouden.

gratis entree | aanmelden via: dezwijger.online-inschrijven.nl

New ways to develop!
Citizen M, Scoren in de Wijk en Disney Pavillion Florida Hospital

De eerste in een serie bijeenkomsten waarbij de toegevoegde waarde van de samenwerking tussen professionele creatieve disciplines centraal staat en wordt gekeken naar nieuwe commerciële en maatschappelijke toepassingen. Aan de hand van een drietal inspirerende businesscases worden niet alleen nieuwe businessmodellen en samenwerkingsvormen, maar ook innovatieve vormen van uitbesteding tegen het licht gehouden. Behalve aandacht voor de succesfactoren is er ook ruimte voor het signaleren en oplossen van knelpunten. Elke bijeenkomst wordt afgesloten met multidisciplinaire co-creation pitch en een netwerkborrel.

Deze eerste editie met onder andere de businesscases: Citizen M (award voor de beste opdrachtgever) met Concrete en KesselsKramer en The Walt Disney Pavillion van het Florida Hospital met Philips Design (ambient health care) en Scoren in de Wijk van IJsfontein.

Citizen M
Kortgeleden werd Citizen M door vakgenoten tijdens de Dutch Design Awards, uitgeroepen tot beste opdrachtgever. De opdrachtgever (Michael Levie, CEO)
en de creatieve bureau’s Concrete (Rob Wagemans, hoofd interior design)
en KesselsKramer (Mathijs de Jongh, directeur strategie) vertellen over het
concept, het ontwikkelproces en nieuwe vormen van opdrachtnemerschap c.q.
mede-eigenaarschap.

Scoren in de wijk
Voetbalclub FC Twente voelt een grote betrokkenheid met haar omgeving en vanuit deze gedachten is het project´Scoren in de Wijk´ opgezet; een sportieve
samenwerking op het maatschappelijk veld. Binnen dit project heeft IJsfontein
in opdracht van FC Twente een educatieve taalgame ontwikkeld (Taaltreffers) voor
kinderen met een taalachterstand. Naomi van Stelten (Concept Manager, IJsfontijn Interactive Media) komt vertellen over de ontwikkeling van het spel en
de samenwerking met de voetbalclub, scenarioschrijver Dick van de Heuvel en
geluidsstudio Woth.

The Walt Disney Pavillion
Philips Design heeft zich gespecialiseerd in Ambient Experience Design waarbij de
mens centraal staat bij het totale ontwerp. Jos Stuyfzand, directeur Ambient
Experience Design, vertelt onder andere aan de hand van de case The Walt Disney
Pavillion van het Florida Hospital for Children, hoe uitgebreid onderzoek vooraf
en achteraf, de samenwerking met een veelheid aan disciplines en de specifieke
relatie tot de opdrachtgever bepalend zijn voor het succes van de omgevingen die
worden ontworpen en gerealiseerd.

Federatie Dutch Creative Industries
De Federatie Dutch Creative Industries werd in in september 2009 door de
branche- en beroepsorganisaties BNA, BNI, BNO, DGA, FotografenFederatie,
MODINT, PIBN en VEA opgericht om de belangen van het georganiseerde deel
van de zakelijke creatieve industrie actief te behartigen. Tot haar doelstellingen
behoort ook het organiseren en faciliteren van cross-overs tussen de creatieve
disciplines.