Raphael Rehbach
Alle rechten voorbehouden
2110 x 1401 Download

The Sis publication Dina Danish

Photo taken at the Opening of Cairo Pavilion at the Amsterdam Biennale at Mediamatic Bank (06/11/09) Cairo pavilion. The Cairo pavilion by Nat Muller shows the work of Dina Danish's  'Manuals for Failure'. "Manuals for Failure" offers four instances which engage humorously and repetitively with the refusal of definition and fixity. These performative actions, recorded in video, speech or print, frame the artist in self-designed settings governed by impossible rules, or demands that cannot be met. Taipei paviljoen. Het Cairo paviljoen van Nat Muller toont het werk 'Manuals for failure' van Dina Danish. 'Manuals for failure' biedt 4 onderdelen die op humoristische en herhalende wijze de afwijzing van definitie en gefixeerdheid uitdrukken. Deze performatieve acties, opgenomen op video of uitgewerkt in een boek, omlijsten de kunstenaar in zelf georganiseerde situaties die geleid worden door onmogelijke regels of eisen waar niet aan voldaan kan worden.
Waar is dit gemaakt?