Raphael Rehbach 3293 x 2244 Download

Aynouk Tan's Amsterdam Pavilion

Taken inside Amsterdam Pavilion at Amsterdam Biennale 2009 Amsterdam pavilion Fashion. Amsterdam fashion icon and fashion editor Aynouk Tan presents her personalised signature perfume range. Aynouk Tan's "Nº 1", "Nº2" and "Nº3" are exclusively available at the Amsterdam Biennale. Amsterdam paviljoen Fashion. Mode icoon en -editor Aynouk Tan presenteert haar persoonlijke parfumlijn in haar eigen paviljoen. Aynouk Tan's "Nº 1", "Nº2" en "Nº3" zijn exclusief bij de Amsterdam Biennale te verkrijgen.
Waar is dit gemaakt?