Raphael Rehbach 2941 x 2005 Download

Portland Publications

Portland Pavilion, curator: Matthew Stadler. Oct 24 - Jan 3 2009/10, in the Amsterdam Biennale at Mediamatic. Portland pavilion. Forty artists and writers created a book that was published by the Publication Studio run by Matthew Stadler. The books are all on view in the Portland pavilion and can be printed on demand. Portland paviljoen. Veertig kunstenaars en schrijvers maakten een boek dat door de Publication Studio van Matthew Stadler werd uitgegeven. De boeken zijn opgesteld in het Portland paviljoen en kunnen 'on demand' worden gedrukt.
Waar is dit gemaakt?