Ino Paap

is er trots op

Ino is instrumentenmaker voor het Internet. Hij werkt bij Mediamatic vooral aan de organiserende en zakelijke kant, maar kan dat niet zonder zijn ontwerp-achtergrond.

Voor Ino is het internet een open en voor iedereen toegankelijk medium. Een platform om samen te werken en mensen te leren kennen. Door de instrumenten te maken waarmee gebruikers van het internet verhalen over zichzelf, hun omgeving, achtergrond, ervaringen, religie, geloof, land, passie te laten vertellen draagt hij bij aan wederzijds vertrouwen en inzicht in andere levenwijzen en -visies.

Met de Innl website en vooral het Innl netwerk, waarbij we (semantic web-) links maken tussen geschiedeniswebsites en -collecties en zo verbanden tussen de afzonderlijke gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis laten zien wil hij bruggen bouwen zodat we prettiger samenleven met behoudt van eigen identiteit en respect voor elkaar, cultuur en natuur.

http://www.anp-archief.nl

Contact informatie

  • Ino Paap
  • Vijzelstraat 72
  • 1017 HL
  • Amsterdam