David de Buyser 1 mei 2012

F-Box

Muziek met slijmzwammen

Wat heeft muziek met schimmel te maken? David de Buyser ontwikkelde een digitale synthesizer die schimmels gebruikt om geluid te produceren.

Vergroot

F-Box modular synthesis design - This is the design for the grid. The parameter names between {..} are variables and steered by the mold, the ones between two vertical bars |..| are constants like the waveform in case of the oscilator module. The variables are the amount and the color of the mold in each petri dish. David de Buyser

De F-BOX bestaat uit een verzameling experimenten die uiteindelijk leiden tot de creatie van een muziekinstrument. Met behulp van een computer en een webcam wordt de groei van schimmel gedigitaliseerd. De verkregen waarden worden omgezet naar midi-waarden om ze verstaanbaar te maken voor een syntheziser. Op die manier zullen de continu veranderende vorm en kleur van de schimmels niet alleen de melodie, maar tegelijkertijd ook de klankkleur van de muziek beïnvloeden.

Met behulp van Pure Data programmeerde David De Buyser een modulaire synthesizer waarin elke module correspondeert met een petrischaaltje in een groter grid. Het geluid van de synthesizer varieert en verandert snel, afhankelijk van de hoeveelheid kleur van de schimmels in het petrischaaltje.

Vergroot

A virtual division of a camera image - This is an image for the F-Box proposal. This image was found on David's website, which can be found here David de Buyser

Cross over

De constructie van de F-BOX kan worden gezien als een cross over tussen een laboratorium en kasbouw. Een laboratorium voor artistiek audiovisueel onderzoek is tegelijkertijd een plek voor het kweken van organismen. De opstelling is gebaseerd op het principe van interactie/uitwisseling tussen het organische en het synthetische.

Het project is begonnen bij okno, in België. Na de voltooiing van het eerste prototype van deze installatie, zal De Buyser een draagbare variant installeren bij Mediamatic. De definitieve versie zal worden onthuld bij de nieuwe opening van het Paddestoelen Paradijs.

Vergroot

Portable f-box installation - This is a drawing of the f-box installation which will be set up at Mediamatic for the Paddestoelen Paradijs exhibition. David de Buyser